Semantyczne bazy wiedzy

Zadaniem semantycznych baz wiedzy jest  gromadzenie danych i wiedzy z różnych źródeł. Przykładem semantycznych baz wiedzy są semantyczne Wiki. Koncepcja semantycznej Wiki zakłada wykorzystanie adnotacji semantycznych do oznaczenia znaczenia określonych elementów jej treści. Dzięki temu zawartość Wiki jest zrozumiała nie tylko dla człowieka, ale także dla komputera.

Narzędziem umożliwiającym tworzenie semantycznej Wiki jest Semantic MediaWiki, Jest to rozszerzenie systemu MediaWiki umożliwiające wstawienie adnotacji semantycznych do treści. Mechanizm taki poprawia organizację zgromadzonej wiedzy i jej interpretację przez maszynę. Wśród korzyści zastosowania Semantic MediaWiki wymienić można:

  • automatyczne generowanie list stron, dzięki czemu dodanie nowej strony nie wymaga zmiany list,
  • udoskonalona struktura danych pozwalająca na zastąpienie niektórych kategorii prostymi zapytaniami oraz użycie formularzy i szablonów,
  • elastyczny mechanizm wyszukiwania,
  • możliwość powtórnego użycia istniejących w systemie wiedzy co zapobiega redundancji i niespójności bazy wiedzy,
  • możliwość eksportu danych w postaci semantycznej, dzięki czemu Semantic MediaWiki może służyć jako źródło danych innych aplikacji.
  • Do semantycznych baz wiedzy możemy zaliczyć:
  • Freebase,
  • Linking Open Data,
  • DBpedia.

Freebase integruje informacje pochodzące z różnych źródeł. Zawarte w niej dane opisywane są za pomocą znaczników dostarczanych przez Freebase. Bazę wiedzy tworzą Internauci. Freebase pozwana na wyszukiwanie informacji na zadany temat. Wyniki zapytań przedstawiane są w strukturalizowanej postaci informacji wraz z odwołaniem do innych serwisów. Dane mogą być także reprezentowane w postaci grafów RDF.

Linking Open Data ma na celu zebranie wszystkich dostępnych otwartych zbiorów danych RDF w jeden globalny graf.  Graf ten zawiera powiązania RDF pomiędzy bazami danych opisywanymi za pomocą trójek RDF. Tak skonstruowany graf można odpytywać za pomocą języka SPARQL. Można także przeprowadzać wnioskowanie.

DBpedia jest to semantyczna baza wiedzy mająca na celu strukturalizowanie informacji z Wikipedii. Wydobyte z Wikipedii informacje są odpowiednio opisywane semantycznie i reprezentowane w postaci trójek RDF. Dzięki temu tekst z najpopularniejszej internetowej  encyklopedii jest rozumiany także przez komputer. Bazę wiedzy DBpedii można odpytywać co pomocą języka SPARQL. DBpedia jest częścią projektu Linking Open Data.