Klasyfikacja agentów programowych według realizowanych funkcji

W literaturze przedmiotu przedstawiane są różne klasyfikacje systemów agentów programowych. Spotyka się klasyfikację między innymi ze względu na posiadane cechy, stopnia „agentowości”, architekturę, czy funkcje. W rozdziale tym zostanie przedstawiona klasyfikacja ze względu na realizowane funkcje.

Ze względu na funkcje realizowane przez systemy oparte na wiedzy można wyróżnić agentów:

  • wyszukujących informacje w Internecie (search agents),
  • poprawiających możliwości przeglądania stron WWW (Web agents),
  • monitorujących rozmieszczenie tematów w sieci (monitoring agents),
  • usprawniających dokonywanie zakupów przez Internet (shopbots),
  • wirtualnych asystentów (wirtual assistants).

Agenty wyszukujący informacje w Internecie przeszukują sieć WWW w celu zlokalizowania potrzebnych informacji na podstawie podanych słów kluczowych. Programy te gromadzą w swej pamięci odnośniki do stron internetowych wraz z krótkimi opisami ich zawartości.

Agenty poprawiające możliwości przeglądania stron WWW usprawniają proces przeglądania zawartości stron WWW. Pozwalają swoim użytkownikom zaoszczędzić czas.

Agenty monitorujące rozmieszczenie tematów w sieci używane są, aby automatycznie informować o pojawiających się wiadomościach, które należą do obszaru zainteresowań. Prostym agentem monitorującym jest program śledzący ceny akcji i informujący użytkownika w momencie wystąpienia oczekiwanego zdarzenia.

Programy usprawniające dokonywanie zakupów przez Internet pomagają klientom sklepu znaleźć produkty oraz informacje ich dotyczące, a także umożliwiają porównać ceny i/lub koszty zakupu tych samych usług i towarów w różnych sklepach.

Wirtualni asystenci to programy, które mają za zadanie inteligentne doradzanie użytkownikom. Wśród nich można wyróżnić:

  • programy konwersacyjne (chatterbots)
  • wirtualnych ludzi (virtual humans),
  • agentów pulpitu (deskop agents),
  • agentów pomocy (pets).

Jednymi z najbardziej rozpowszechnionych wirtualnych asystentów są programy konwersacyjne.