Adam Rozmus - Projekt architektury informacyjnej portalu uczelnianego na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Imię i nazwisko autora: Adam Rozmus
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Tytuł pracy: Projekt architektury informacyjnej portalu uczelnianego na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Streszczenie: Portal, a w szczególności portal uczelni wyższej, powinien umożliwiać szybki i kompleksowy dostęp do informacji niezbędnych dla potencjalnych użytkowników. Spełnienie tego wymagania powoduje że konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie architektury informacyjnej portalu. Autor ocenianej pracy porusza problematykę projektowania architektury informacyjnej portalu ze szczególnym uwzględnieniem portali uczelni wyższych. Po przedstawieniu ogólnych koncepcji związanych z architekturą informacyjna Autor przedstawia specyfikę portalu uczelni wyższej. Projekt architektury informacyjnej portalu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach poprzedzony został przeprowadzoną przez Autora analizą wybranych portali innych uczelni wyższych.