Katarzyna Maciąg - Wirtualna wycieczka po Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jako interaktywna forma promocji

Imię i nazwisko autora: Katarzyna Maciąg
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Tytuł pracy: Wirtualna wycieczka po Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jako interaktywna forma promocji
Streszczenie:

O wycieczkach wirtualnych jako formie promocji organizacji stworzono już szereg publikacji. Ponadto, każda agencja interaktywna, posiadająca w swojej ofercie wykonywanie wirtualnych wycieczek opisuje je jako wspaniałą i jedyną w swoim rodzaju reklamę prezentowanego obiektu. Z tego właśnie względu prezentowana praca nie ma na celu promowania rozwiązania, jakim jest wirtualna wycieczka, bo o jej świetności wie już cały Internet i każdy jego użytkownik. Celem autorki jest zaprezentowanie wirtualnych wycieczek od podszewki, w teorii i praktyce, po to, aby odbiorca miał świadomość tego, że wspaniałość wirtualnej wycieczki to nie tylko zasługa dobrego marketingu, ale także staranność, dokładność, elastyczność oraz, przede wszystkim, wszechstronność jej tworzenia i wykorzystania.

Przedmiotem prezentowanej pracy jest przedstawienie zalet tworzenia oraz wykorzystania wirtualnych wycieczek w promocji uczelni wyższych oraz przykłady ich stosowania w Internecie. Ponadto, praca ta opisuje sposoby tworzenia wirtualnych wycieczek, w oparciu o zasady komunikacji wizualnej, wirtualnej rzeczywistości oraz fotografii panoramicznej. Część praktyczna zawiera projekt wirtualnej wycieczki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cele i założenia projektu, jego prezentację oraz kierunki doskonaleniaw przyszłości.