Urszula Gębiś - Systemy ekspertowe dla oceny działalności banków komercyjnych

Imię i nazwisko autora: Urszula Gębiś
Promotor: prof. zw. dr hab. Antoni Niederliński
Tytuł pracy: Systemy ekspertowe dla oceny działalności banków komercyjnych
Streszczenie: Istotą pracy dyplomowej było opracowanie bazy wiedzy dla dwóch wybranych skorupowych systemów ekspertowych,rmse oraz PC-Shell, a także opracowanie zintegrowanych systemów ekspertowych (tzn. obejmujacych system wnioskujący i bazę wiedzy) w języku Java, Java_Script oraz C. Bazy wiedzy wszystkich wymienionych systemów związane są z różnymi problemami oceny płynności finansowej banku, a więc wpisują się w najbardziej szeroką dziedziną zastosowań systemów ekspertowych, mianowicie w diagnostykę stanu różnych systemów użytkowych. W trakcie wykonywania pracy dyplomantka zademonstrowała iście benedyktyńską pracowitość,szeroką wiedzę z obszaru technik informatycznych i bankowości oraz inicjatywę w podejmowaniu i rowiązywaniu różnych nasuwających się wątków tematycznych.