Studenci o stażach

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o możliwości odbycia podczas studiów stażu w innowacyjnej firmie,  ujrzałem szansę dla siebie, której nie mogłem zmarnować. Uznałem, że staż pozwoli mi na zdobycie cennych doświadczeń i kwalifikacji. Wszystko zaczęło się od projektowego spotkania z pracodawcami, podczas którego moje zainteresowanie wzbudziła  firma Silver Team. Pan Ireneusz Górniok – Prezes Zarządu firmy –  swoim zaangażowaniem i otwartym podejściem do studentów ostatecznie przekonał mnie do wyboru Silver Team jako „wymarzonej firmy” na staż. Już w czasie pierwszej rozmowy udało mi się zainteresować Pana Prezesa moim własnym pomysłem, związanym z tematem mojej pracy magisterskiej – rynkami prognostycznymi. Tym właśnie zagadnieniem zajmowałem się w trakcie stażu. Współpraca  z firmą pozwoliła mi poznać realia biznesowe, pomogła zrozumieć ile pracy jeszcze przede mną, a przede wszystkim pokazała, jak w praktyce wykorzystać umiejętności zdobyte podczas studiów. Decyzja o podjęciu stażu była najlepszą decyzją, jaką mogłem podjąć.
Potwierdzeniem mojej owocnej współpracy z firmą Silver Team jest fakt, że we wrześniu 2010 roku wspólnie z Panem Ireneuszem Górniokiem założyliśmy spółkę Silver Predict Sp. z o. o. Obecnie staramy się o dofinansowanie ze środków PARP własnego projektu związanego z rynkami prognostycznymi.

Jarosław Kudla
Termin stażu: 01.03.2010 - 31.05.2010
Miejsce stażu: Silver Team Sp. z o.o.

 Staż w JCommerce był dla mnie niezwykle cennym i interesującym doświadczeniem. Od pierwszych dni zostałem zaangażowany w ciekawe projekty, które pozwalały mi szlifować oraz rozwijać umiejętności w zakresie prac programistycznych. Realizowałem zadania o różnym stopniu trudności, które wymagały zarówno własnej inwencji, jak i umiejętności pracy zespołowej. Sam zespół pracowników firmy był niezwykle otwarty i skory do pomocy,  co bardzo motywowało do pracy i pozwalało na pełne zaangażowanie się w nią.  Staż dał mi możliwość poznania własnych zalet oraz wskazał obszary mojej wiedzy, które wciąż wymagają rozwoju. Teraz już wiem, w jakim kierunku powinna rozwijać się moja droga zawodowa. 
Potwierdzeniem obopólnie satysfakcjonującej współpracy z firmą JCommerce jest aktualnie podjęta przeze mnie praca na stanowisku Junior Developer.

Radosław Kowal
Termin stażu: 01.07.2010 - 30.09.2010
Miejsce stażu: JCommerce S.A.